2017-03-30

Oceń program Kreatywnej Europy!

Przypominamy o trwających otwartych konsultacjach programu Kreatywna Europa.

Do 17 kwietnia przedstawiciele sektora audiowizualnego, kultury oraz kreatywnego mogą wyrazić swoją opinie na temat trzech komponentów Kratywnej Europy: MEDIA, Kultura oraz częś międzysektorowa. O ocenę programu proszone są też firmy i organizacje mające doświadczenie związane z ubieganiem się o dofinansowanie lub realizacją projektów w ramach programów Kreatywnej Europy.

Opinie zebrane w trakcie konsultacji będą miały wpływ na zmiany w programie i jego przyszły kształt.
Po konsultacjach powstanie raport, który zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję Europejską. Wprowadzenie nowego programu zaplanowano na 2020 roku.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić formularz dostępny on-line na stronie: ICF Consult >>

Formularz dostępny jest wyłącznie w języku angielskim, jednakże uczestnicy konsultacji mogą wyrazić swoją opinię w dowolnym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Organizatorzy konsultacji przygotowali też abstrakt do ankiety >>, który może być pomocny w przygotowaniu odpowiedzi na pytania znajdujące się w ankiecie.

Źródło: Kreatywna Europa

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2021  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14 15 16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: