2014-10-27

PISF ogłosił Programy Operacyjne na 2015 rok.

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłosiła Program Operacyjny Rozwój kin na 2015 r. o alokacji 11,30 mln zł. Nabór wniosków do I sesji rozpocznie się 3 listopada br.

Celem programu Rozwój kin jest:

− tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej
i światowej sztuki filmowej,
− wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji
filmowych,
− dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.

Program realizowany jest przez dwa priorytety:
Priorytet I: Modernizacja kin
Priorytet II: Cyfryzacja kin

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w ramach PO Rozwój Kin 2015:

I sesja 2015 r. – od 3 listopada 2014 r. do 17 listopada 2014 r..
II sesja 2015 r. – od 16 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r.
III sesja 2015 r. – od 2 czerwca 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.


Kina mogą również starać się o dofinansowanie edukacji filmowej oraz innych wydarzeń w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej 2015, na który PISF dysponuje kwotą 17 mln zł.

Celem programu Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej jest:
− edukacja filmowa, w tym szczególnie młodej widowni,
− wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do
dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
− wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych,
− promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych,
− wspieranie procesu cyfrowej rekonstrukcji filmów i zachowanie archiwalnych zbiorów
filmowych,
− rozwój badań i analiz naukowych z zakresu kinematografii i rynku audiowizualnego,
− przeciwdziałanie piractwu.

Program realizowany jest przez pięć priorytetów:

Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne
Priorytet II: Wydarzenia filmowe
Priorytet III: Filmowe inicjatywy lokalne
Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa Priorytet V: Badania i rozwój

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w ramach PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej 2015:

sesja I 2015 - od 3 listopada 2014 r. do 17 listopada 2014 r.
sesja II 2015 - od 16 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r.
sesja III 2015 - od 2 czerwca 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.


Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2015 [pdf]

Źródło: PISF

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10 11 12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
partnerzy: