2015-11-30

PISF ogłosił Programy Operacyjne na 2016 rok.

Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował Opis Programów Operacyjnych na 2016 rok. W przyszłym roku na PO Rozwój kin zostanie przeznaczona kwota 6 mln złotych, prawie o połowę mniejsza niż w latach ubiegłych.

Cele programu zostały określone podobnie jak latach poprzednich jako::
• tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej
• sztuki filmowej,
• wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych,
• dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów

Program realizowany jest przez dwa priorytety:
• Priorytet I: Modernizacja kin
• Priorytet II: Cyfryzacja kin

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO Rozwój kin będzie można składać w trzech terminach:
sesja 1: od 7 do 21 grudnia 2015
sesja 2: od 1 do 15 kwietnia 2016
sesja 3: od 1 do 15 sierpnia 2016

Większą kwotę niż w roku ubiegłym, 25 mln złotych, Polski Instytut Sztuki Filmowej przeznaczy na dofinansowanie Edukacji i upowszechniania kultury filmowej.

Program realizowany jest przez pięć priorytetów:
• Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne
• Priorytet II: Wydarzenia filmowe
• Priorytet III: Filmowe inicjatywy lokalne
• Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa Priorytet
• Priorytet V: Badania i rozwój

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w trzech sesjach:
• sesja 1: od 7 do 21 grudnia 2015
• sesja 2: od 1 do 15 kwietnia 2016
• sesja 3: od 1 do 15 sierpnia 2016

Opis programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej [PDF] >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2021  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14 15 16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: