2014-03-10

Powstaną nowe Kina za Rogiem.

Kino za Rogiem to inicjatywa mająca na celu stworzenie sieci małych kin w kawiarniach, świetlicach, domach kultury zarówno w małych miejscowych jak i dużych miastach. Można w nich nie tylko oglądać filmy ale i transmisje wydarzeń na żywo. Seanse w odbywają się na żądanie, ponieważ to widzowie decydują, jaki tytuł ma być wyświetlany. Ograniczeniem są jedynie bieżące premiery kinowe.
Pierwsze takie kino powstało w Sklepie z kanapkami przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Ogłoszenie II konkursu na Kino za Rogiem:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) z dniem 12 lutego 2014 ogłasza konkurs ofert na ”Kino za Rogiem”, zwany dalej „Konkursem Ofert KzR lub MKS”, bądź „Konkursem”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu:

Stworzenie powiązania kooperacyjnego
Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe (MKS)”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnycho znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą: „Konkurs Ofert KzR”

Celem Konkursu jest wyłonienie lokalizacji, w których powstaną KzR. W Konkursie mogą wziąć udział podmioty publiczne i prywatne z terenu woj. mazowieckiego, zainteresowane stworzeniem KzR i dysponujące lokalem użytkowym, w którym znajduje się osobne pomieszczenie bądź jest możliwość wydzielenia takiego pomieszczenia, o następujących parametrach:

• powierzchnia od 30 - 100 m2,
• wysokość - minimum 260 cm,
• zasilanie 230 V,
• dostęp do Internetu o prędkości minimum 10 Mb/s (downloading),

które złożą kompletne wnioski konkursowe w terminie do 21 marca 2014 roku.

Laureaci Konkursu zostaną przyłączeni do sieci KzR, zapewniającej dostęp do systemu dystrybucji filmów i innych treści audiowizualnych. Mają też możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wyposażenie Kina.


Regulamin Konkursu Kino za Rogiem >>

Laureaci poprzedniej edycji konkursu na Kino za Rogiem:

• Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie
• Łosicki Dom Kultury
• Nadarzyński Ośrodek Kultury
• Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
• Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
• Świetlica w Jadwisinie, Gmina Strachówka

Źródło: www.kinozarogiem.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  styczeń 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27 28 29  30  31
partnerzy: