2014-10-13

Programy MKiDzN na rok 2015.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska ogłosiła Programy MKiDN na rok 2015. Wnioski będzie można składać poprzez portal systemu EBOI. Nabór wniosków do priorytetu Ochrona zabytków trwa do 31 października, pozostałych do 30 listopada br.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2015:

Obserwatorium kultury

Wydarzenia artystyczne
- Muzyka
- Teatr i Taniec
- Film

Dziedzictwo kulturowe
- Ochrona zabytków archeologicznych
- Kultura ludowa i tradycyjna
- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
- Ochrona zabytków

Promocja literatury i czytelnictwa
- Literatura
- Partnerstwo publiczno-społeczne

Kolejne programy będą ogłaszane sukcesywnie w najbliższych dniach. We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI. Formularz jest dostępny od 6 października br.

Regulaminy są dostępne na stronie: www.mkidn.gov.pl >>

Programy Ministra to mechanizm, dzięki któremu przyznawane są dotacje ze środków w dyspozycji resortu kultury, będący narzędziem realizacji jego długofalowej strategii. Wnioski oceniane są przez niezależne komisje eksperckie.

Źródło: www.mkidn.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07 08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
partnerzy: