2013-10-23

Programy Operacyjne PISF na rok 2014

W nadchodzącym roku na PO "Rozwój kin" PISF dysponuje kwotą 11 milinów złotych. Pierwsza sesja składania wniosków rozpocznie się już 4 listopada.

Programy Operacyjne PISF na 2014 obejmują:
Produkcję filmową
Edukację i upowszechnianie kultury filmowej
Promocję polskiego filmu za granicą
Rozwój kin

Warunki uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwój kin nie uległy zmianie, z wyjątkiem zasad przynależności do Sieci Polskich Kin Cyfrowych, które prezentujemy poniżej.

Zmianie uległy następujące warunki przynależności do Sieci Polskich Kin Cyfrowych:

Pierwsza zmian dotyczy punktu określającego procent seansów polskich filmów. Wcześniej warunek brzmiał: W danym roku kalendarzowym co najmniej 25% seansów w kinie musi być seansami filmów polskich. Teraz procent seansów filmów polskich uzależniony jest od całkowitej liczby seansów w danym kinie. Nowy warunek brzmi: Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają od 1.001- 1.500 seansów rocznie muszą zagrać min. 20% polskich seansów. Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają powyżej 1.500 seansów rocznie muszą zagrać min. 18% polskich seansów .

Zmianie uległy też punkty dotyczące zasad wyświetlania polskich filmów premierowych. Wcześniej zasady określone były w dwóch punktach:
- W ciągu dwóch pierwszych tygodni wyświetlania filmu w danym kinie film polski na nośniku cyfrowym musi byś wyświetlany na minimum 1 seansie dziennie w okresie od piątku do niedzieli. W kinach o dwóch i więcej salach muszą to być seanse po godzinie 16.00.
- W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy kino musi wyświetlić minimum 10 tytułów spośród wszystkich filmów polskich, które miały premierę w tym roku.
Obecnie warunek brzmi: W każdym roku kalendarzowym kino musi wyświetlić minimum 10 tytułów spośród wszystkich filmów polskich, które miały premierę w danym roku. Każdy z ww. 10 tytułów musi być wyświetlony na minimum 6 seansach weekendowych (piątek, sobota, niedziela).

Przypominamy główne założenia PO Rozwój kin wraz z warunkami, które muszą spełniać jego beneficjenci.

Cele programu Rozwój kin:
− tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej
i światowej sztuki filmowej,
− wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji
filmowych,
− dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów

Program realizowany jest przez dwa priorytety:

Priorytet I. Modernizacja kin, której beneficjentami mogą być:
1. Kina uczestniczące w sieci Europa Cinemas lub Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
2. Kina nie należące do sieci pod warunkiem, że filmy europejskie w ich rocznym
repertuarze stanowią (bądź będą stanowić) nie mniej niż 30%, w tym filmy polskie nie mniej niż
15%.
3. Instytucje filmowe, studia i wytwórnie filmowe.
4. Szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadzą systematyczną działalność
kinową.

Priorytet II. Cyfryzacja kin, którego beneficjenci muszą spełniać wszystkie cztery poniższe warunki:
1. Należą do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
2. Wyświetlają filmy na minimum 300 seansach rocznie.
3. Prowadzą działalność programową na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej.
4. Działają co najmniej rok.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w ramach PO Rozwój Kin 2014:

I sesja 2014 r. – od 4 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r.
II sesja 2014 r. – od 1 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r.
III sesja 2014 r. – od 1 lipca 2014 r. do 15 lipca 2014 r.

Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2014 [pdf]

Źródło: PISF

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08 09 10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30
partnerzy: