2011-12-14

Relacja z 32 FWK - część II

Ostatni dzień 32 Forum Wokół Kina rozpoczął się spotkania Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, które poprowadził Andrzej Goleniewski w towarzystwie Artura Pyra. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania bieżącego roku działalności SKSiL. Przy budżecie takim jak w roku poprzednim czyli 2 600 000 zł sieć powiększyła się o 31 kin. Łączna liczba kin w Sieci wynosi 146 o łącznej liczbie ekranów 213. W roku 2011 73 kina złożyły łącznie 420 wniosków z czego tylko 9% zostało ocenione negatywnie. To daje 383 zrealizowane projekty o średnim wsparciu wynoszącym 3915,68 zł. W dalszej części raportu mowa była na temat filmów dystrybuowanych w Sieci. W roku 2011 dostępne było 66 tytułów z czego 13 to filmy polskie. Z 647 kopii 120 było dystrybuowanych na taśmie 35mm, 515 na nośnikach bluray oraz 12 jako kopie DCP. W poprzednim roku było to 55 filmów i tylko 176 kopii bluray. Ostatnia część poświęcona była samym kinom. Ze statystyk podanych w raporcie, w Sieci wzrosła ilość projektorów 2K z 12 w roku 2010 do 53 w roku bieżącym. Podobna sytuacja dotyczy projektorów HD, ich liczba wzrosła z 21 w roku 2010 do 47 w roku bieżącym.

W dalszej części prezentacji nakreślono zasadę nowego systemu nad którym obecnie trwają prace. System służyć ma do internetowej transmisji filmów. Pozwoliłoby to kinom zrzeszonym w Sieci na stały dostęp do repertuaru, jednocześnie obniżająco koszty każdej kopii (brak kosztów nośnika, jedynie jednorazowy zakup sprzętu). Więcej o systemie oraz sama jego prezentacja odbędzie się na krakowskiej konferencji EuroCinema Expo.
Na zakończenie prezentacji zaprezentowano portal Sieć Polskich Kin Cyfrowych oraz portal c-kino.pl, który będzie zrzeszał wszystkie kina cyfrowe, które skorzystały z pomocy PISFu. Wiąże się to również z odpowiednim oznakowaniem kina oraz sprawozdawczości do Filmoteki Narodowej jako operatora SPKC.

Kolejna prezentacja prowadzona przez Panią Kinge Jakubowską dotyczyła projektu Legalna Kultura, który ruszy wkrótce w postaci kampanii społecznej. Głównymi celami projektu jest zmiana postawa ludzi względem osób korzystających z kultury nie pochodzącej z legalnych źródeł oraz ograniczenie nielegalnego rozpowszechniania dóbr kultury. Projekt opiera się na działaniach pozytywnych i odwołuje się do moralności, szacunku dla pracy twórców i własności intelektualnej. Projekt dofinansowany został m.in. poprzez Polski Instytut Sztuki Filmowej a realizacja pierwszego etapu kampanii społecznej odbędzie się od grudnia 2011r do września 2012r

Następnym punktem programu 32 FWK było wystąpienie Dyrektor PISFu Pani Agnieszki Odorowicz, jednak z powodu utrudnień komunikacyjnych zostało przełożone na późniejszą godzinę. Z tego względu wcześniej rozpoczęła się prezentacja firmy Suprema Polska. Pan Zbigniew Kwaśniewski przedstawił zalety projektorów Sony 4K oraz pasywnego systemu RealD 3D po czym odpowiadał na pytania z sali. Niestety 15 minut było zbyt krótkim czasem by móc odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągle żywej dyskusji z dnia poprzedniego na temat systemów 2K, a 4K.

W międzyczasie do Opola dotarła Pani Odorowicz i mogła odbyć się prezentacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W wystąpieniu Pani Dyrektor mowa była oczywiście o Programach Operacyjnych jakie przewidziane są na ten rok czyli m.in. Rozwój Kin, który jest podzielony na dwa priorytety: Modernizacja Kin oraz Cyfryzacja Kin. W dalszej części omówione zostały wymogi formalne jakie musi spełnić każde kino starające się o dotację oraz zasady finansowania jakie są akceptowane przy wnioskach. Pokazano również przykładowo kryteria oceny wniosków, które zostały złożone w ostatniej sesji.
Pani Odorowicz omówiła również statystyki z cyfryzacji. Do tej pory złożono 59 wniosków z 13 województw. Dotacje przyznano dla 38 wniosków. 19 kin otrzyma dofinansowanie pod warunkiem poprawienie wyników frekwencyjnych i finansowych, zwiększenia procentu udziału filmów polskich i europejskich w repertuarze. Do grudnia 2011 zostało wyposażone 31 kin. Przy 31 zakończonych przetargach średni koszt zestawu cyfrowego wyniósł 320 176,00 przy limicie 350 000 zł kosztów kwalifikowanych. W przetargach brało udział 5 różnych dostawców.

Obecnie w Polsce działa 578 ekranów cyfrowych z czego 500 przypada na multipleksy, 47 na kina lokalne oraz 31 na Sieć Polskich Kin Cyfrowych.

Po prezentacji przyszedł czas na pytania. Te dotyczyły głównie możliwości dotowania kolejnych ekranów oraz wartości limitu na zestawy cyfrowym przy rosnącej cenie waluty europejskiej. Pani Odorowicz odpowiedziała że cyfryzacja drugiej Sali będzie możliwa jeżeli zostaną niewykorzystane środki, ponieważ aktualnie priorytetem jest, aby jak największa ilość kina miała dostęp do kopii cyfrowych. Co do limitu na zakup sprzętu cyfrowego Pani Dyrektor zapewniła że będą przyglądać się sytuacji i jeżeli będzie taka konieczność odpowiednio zareagują.

Kolejna prezentacja firmy Aduma dotyczyła wykorzystania dostępnej technologii by budować kino, które przyciąga, angażuje i otwiera przed widzami nowe możliwości. Pan Maciej Mielcarek zaprezentował kilka zrealizowanych już projektów w których wykorzystano m.in. podłogi i ściany interaktywne oraz ekrany i stoły wielodotykowe. Dzięki tej technologii kino jest w stanie przyciągnąć większą ilość klientów i zaangażować ich do wspólnej zabawy jeszcze przed udziałem w seansie.

Następna prezentacja dotyczyła oprogramowania EuroBilet. Pan Michał Straszewicz omówił działanie systemu na którego składa się kilka modułów oraz omówił działanie każdego z nich. Pan Michał już na wstępie pochwalił się, że ich system działa już w 155 obiektach obsługując 431 stanowisk kasowych, 405 stanowisk barowych oraz 1027 stanowisk z informacją wizualną. W nowej wersji systemu położono nacisk m.in. na bardziej intuicyjny proces sprzedaży i rezerwacji biletów, większy wybór możliwości płatniczych oraz indywidualizacji na potrzeby każdego użytkownika.

Po przerwie obiadowej swoją prezentacje miała firma ArtTech Cinema. Pan Edward Tobiaszewski oddał mikrofon Tomisławowi Wołczackiemu z banku Societe Generale, który przedstawił możliwości pożyczkowe na zakup zestawu kina cyfrowego. Mowa była o ofercie finansowania dla podmiotów, które otrzymają dotację z PISF oraz spełnią pozostałe warunki. Pan Tomisław podkreślił że dla banku jest to bardzo bezpieczna inwestycja dlatego kiniarze mogą liczyć na niskie oprocentowanie.

Podczas prezentacji oferty Warner Bros wręczono nagrody dla kin, które grały premierowo wszystkie części Harrego Pottera. Nagrodzono 11 kin: Merkury w Białej Podlasce, Lot w Jeleniej Górze, Apollo w Kaliszu, Bałtyk w Łodzi, Chemik w Kędzierzyn-Koźle, Wybrzeże w Kołobrzegu, Ars w Krakowie, Kijów w Krakowie, Tatry w Nowym Targu, Bałtyk w Raciborzu oraz Marzenie w Tarnowie.
Po seansie filmu „Sylwester w Nowym Jorku” oraz prezentacji oferty ITI Cinema przyszedł czas na uroczystość wręczenia Złotych biletów i oficjalne zamknięcia 32 Forum Wokół Kina.

Tagi: 32 forum wokół kina, helios, opole,

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2023  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28
partnerzy: