2017-10-20

Rusza nabór wniosków do PO PISF.

Dziś, 20 października, rozpoczyna się nabór do Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Rozwój kin oraz Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, sesja I/2018.

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO Rozwój kin oraz PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej sesja 1/2018 można składać do 20 listopada 2017 roku.

Nabór w sesji drugiej, 2/2018, odbędzie się między 3 a 17 kwietnia 2018 roku.

Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2018 są przyjmowane wyłącznie na formularzach udostępnianych w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF >>


Na Rozwój kin w nadchodzącym roku, PISF przeznaczy 6mln. złotych, natomiast na Edukację i upowszechnianie kultury filmowej, 25 mln.

Rozwój kin realizowany przez dwa priorytety: Modernizacja kin i Cyfryzacja kin.

Celem Priorytetu I Modernizacja kin jest wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków ich funkcjonowania.

W ramach priorytetu współfinansowana jest budowa, modernizacja i adaptacja obiektów na cele związane z prowadzeniem działalności filmowej, a także zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne.

Jego beneficjentami mogą być podmioty prowadzące kino, instytucje filmowe, studia i wytwórnie filmowe, szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadzą systematyczną działalność kinową oraz inne podmioty prowadzące działalność kinową.

Priorytet II Cyfryzacja kin ma na celu stworzenie Sieci Polskich Kin Cyfrowych.

W ramach zadania współfinansowany jest zakup sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI.

Beneficjentami Priorytetu II Rozwój kin mogą być kina, które należą do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz prowadzą działalność programową na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej.

Programu Operacyjny Edukacja i upowszechnianie kultury realizowany jest przez pięć Priorytetów:

Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne
Priorytet II: Festiwale filmowe
Priorytet III: Inicjatywy filmowe
Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa
Priorytet V: Badania i rozwój

Opis Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2018 rok znajduje się TUTAJ (pdf) >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  październik 2019  >>
 01  02  03  04  05
 06  07  08  09  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22 23 24  25  26
 27  28  29  30  31
partnerzy: