2013-12-16

Ruszył nabór wnisoków do Kreatywnej Europy

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze wezwania do składania wniosków o dofinansowanie ze środków programu Kreatywna Europa.

Pierwsze schematy w ramach których można już aplikować to:

Development – projekt pojedynczy, pakiet projektów, gry komputerowe

Projekt pojedynczy
• Pierwszy termin: do 28 lutego 2014
• Drugi termin: do 6 czerwca 2014

Pakiet projektów: do 28 marca 2014

Gry komputerowe: do 28 marca 2014

Television Programming (dawniej “TV Broadcasting”):
• do 28 lutego 2014
• do 13 czerwca 2014

Dystrybucja/Schemat Selektywny:
• do 28 lutego 2014
• do 2 lipca 2014

Festiwale Filmowe
• do 28 lutego 2014 dla działań rozpoczynających się między 1 maja 2014 a 31 października 2014;
• do 4 lipca 2014 dla działań rozpoczynających się między 1 listopada 2014 a 30 kwietnia 2015.

Kolejne wezwania zostaną ogłoszone już wkrótce.

Aby wziąć udział w Programie wszyscy wnioskodawcy muszą zarejestrować się w PORTALU UŻYTKOWNIKA: ec.europa.eu/education/participants, gdzie znajdują się:

- szczegółowe informacje o naborach
- przewodnik programowy
- instrukcje dla wnioskodawców
- formularze aplikacyjne

Więcej informacji o Programie Kreatywna Europa znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej oraz na stronie MEDIA Desk Polska w zakładce „CREATIVE EUROPE 2014-2020”

Źródło: MEDIA Desk Polska

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10 11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: