2013-10-22

Rynek audiowizualny w Europie Środkowo-Wschodniej

W dniach 11-12 grudnia 2013 w hotelu Bristol w Warszawie odbędzie się Konferencja poświęcona wpływowi Programu MEDIA na rozwój rynku audiowizualnego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz temu jak nasze wspólne doświadczenia mogą pomóc w jeszcze pełniejszym uczestnictwie w nowym programie unijnym Kretywna Europa.

Konferencja "From MEDIA to CREATIVE EUROPE. The experiences of MEDIA Program in New Europe Countries. Challenges for the Future. Beginning of CentEast coalition", jak zapowiadają organizatorzy, "będzie okazją do diagnozy sytuacji rynków audiowizualnych, głównie tych zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wskazania kierunków ich rozwoju w przyszłości".

Po konferencji Media opublikuje raport na temat rynków audiowizualnych w naszych krajach oraz listę najistotniejszych problemów i wyzwań.

Wydarzenie skupi się wokół następujących zagadnień i pytań:

- Wpływ polityki kulturalnej i medialnej Unii Europejskiej na modele produkcyjne i zachowania widowni filmowej i telewizyjnej w Europie. Jak duży i ważny stał się europejski sektor koprodukcyjny?

- Dobre i złe strony bycia producentem, dystrybutorem etc. w kraju z małą ilością mieszkańców mówiących w danym języku.

- Modele biznesowe w przemyśle audiowizualnym w nowych państwach członkowskich. Czy program MEDIA pomógł we wzmacnianiu firm audiowizualnych? Ile finansowania pochodziło z prywatnych inwestycji, a ile z instytucji finansowych? Jakie wyzwania stoją przed Funduszem Gwarancyjnym programu Kreatywna Europa?

- Po co wprowadzać firmę na rynek międzynarodowy? Czy networking faktycznie pomaga? Jak zwiększać międzynarodową rozpoznawalność swoich projektów? Czy ważne europejskie nagrody mają wpływ na pozycję firmy?

- Program MEDIA zmienił praktyki zawodowe w prawie wszystkich naszych krajach: był inspiracją do zmiany zasad programów operacyjnych narodowych instytutów i centrów filmowych, miał wpływ na formę umów między stacjami telewizyjnymi a niezależnymi producentami filmowymi etc.

- Tylko nieliczne filmy z naszego regionu mają dystrybucję europejską. Dlaczego agenci handlowi nie są zainteresowani filmami z Nowych Krajów? Czy może kontakt między producentami tych filmów i agentami jest niewystarczający? Lub też budżet promocyjne są za niskie? Czy rewolucja cyfrowa i nowy sposób konsumpcji dzieł audiowizualnych pomoże naszym filmom w ich „karierze” międzynarodowej? W jaki sposób możemy wykorzystać nowe możliwości dystrybucyjne?

Konferencja organizowana jest przez MEDIA Desk Polska we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich oraz MEDIA Deskami Słowacji, Czech, Bułgarii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Chorwacji, Słowenii, Cypru, Malty i Węgier.

Źródło: MEDIA Desk Polska

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2019  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19 20 21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
partnerzy: