2016-04-01

Trwa nabór do PO PISF "Rozwój kin"!

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie cyfryzacji i modernizacji kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach II sesji Programu Operacyjnego „Rozwój kin” 2016.

Wnioski będą przyjmowane do 1do 15 kwietnia 2016 r.

Celem programu "Rozwój kin" jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej; wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych, a także dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.

Program realizowany jest przez dwa priorytety: Modernizacja kin i Cyfryzacja kin.

Celem priorytetu Modernizacja kin jest m.in:
• Współfinansowanie budowy, modernizacji i adaptacji obiektów na cele związane z prowadzeniem działalności filmowej.
• Współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne.

W ramach priorytetu Cyfryzacja kin, PISF współfinansuje zakup sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI. Beneficjentami tego priorytetu mogą być kina, które należą do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz prowadzą działalność programową na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej.

Wniosek o udzielenie dofinansowania musi być złożony za pośrednictwem Internetowego Systemu Składania Wniosków PISF >>

Więcej o programie operacyjnym Rozwój kin >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2021  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16  17
18 19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: