2017-02-10

Tunezja dołączy do Kreatywnej Europy.

Komisja Europejska ogłosiła, że kolejnymi krajem uczestniczącym w programie Kreatywna Europa po podpisaniu umowy z UE będzie Tunezja. Tym samym otrzyma ona możliwość składania wniosków w ramach programu. Będzie to drugi obok Izraela kraj włączony do programu na specjalnych warunkach.

Dzięki temu wnioskodawcy obszaru Platform Europejskich będą mieli możliwość współpracy z instytucjami tunezyjskimi i izraelskimi. Oczywiście należy przy tym pamiętać o obowiązującej dla platform minimalnej liczbie członków, czyli 11 organizacji, spośród których jeden podmiot pełni rolę koordynatora.

Włączenie Izraela i Tunezji do programu Kreatywnej Europy ułatwi współpracę między instytucjami europejskimi kultury a tymi krajami. Nowe kraje w programie będą mogły uczestniczyć w projektach dofinansowanych przez Kreatywną Europę oraz ubiegać o dofinansowanie w ramach sub-programu MEDIA. Istotne jest, że ostateczny udział tych krajów w programie będzie uzależniony od podpisania umowy z UE przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu grantu.

Schematy w ramach których Tunezja i Izrael mogą składać wnioski to:
• Szkolenia dla profesjonalistów branży wizualnej
• Festiwale Filmowe
• Edukacja Filmowa
• Dostęp do rynków

Źródło: Kreatywna Europa

Nie masz jeszcze konta?
<<  październik 2018  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21 22 23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: