2016-03-17

Widz kinowy wedłg raportu GUS.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat uczestnictwa Polaków w kulturze. Część badań dotyczy frekwencji oraz charakterystyki widowni kinowej.

Według danych GUS w 2014 roku, chodzenie do kina zadeklarowało 45% osób, w tym 45,4% mężczyzn i 44,7% kobiet, natomiast raz w miesiącu kino odwiedziło zaledwie 8,6%. W 2014 roku odsetek widzów kinowych był większy w miastach, gdzie wyniósł 53% i niższy na wsiach, 32%. Uwagę zwraca wysoki procent widzów na wsi, z tego względu, że tego typu instytucji na teran wiejskich prawie nie ma i do kin często trzeba dojeżdżać do miast. Jak potwierdza GUS, w Polsce maleje ilość kin jedno- i dwu- salowych, a powstaje coraz więcej kin należących do wielkich sieci multipleksów. Choć wciąż tych ostatnich brak na wsi.

Z badań pod kątem grup społeczno-ekonomicznych osób chodzących do kina w latach 2009 i 2014 wynika, że najwięcej widzów regularnie uczęszczających na seanse, to osoby zatrudnione na stanowiskach nierobotniczych, (64,8% w 2009 roku i 72,1% w 2014). Niewiele dalej plasują się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (59,4% w roku 2009 i 63,1% w 20014). Najmniej liczną grupę wśród chodzących do kina stanowią rolnicy, emeryci i renciści.

Największym odsetkiem osób chodzących do kina mogą pochwalić się należący do grupy z wyższym wykształceniem (78,6%), te osoby są również najliczniejszą grupą wśród chodzących do kina co najmniej raz w miesiącu. Natomiast wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, mniej niż co czwarta bywa w kinie (23%).

Najczęściej widzami kinowymi, zarówno miast i wsi, są ludzie młodzi, w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat (78%). Dalej im starsza grupa wiekowa, tym mniejszy odsetek osób uczęszczających do kina.

Natomiast częściej niż raz w miesiącu filmy w kinie oglądnęły w 2014 roku osoby w wieku między 25 a 34 rokiem życia.

Pomimo, że frekwencja kinowa nie jest zbyt wysoka, z raportu wynika, że Polacy chodzą do kina coraz częściej. Potwierdza to również ubiegły 2015 rok, w którym ilość sprzedanych biletów do kin była najwyższa od 25 lat.*

* Na temat frekwencji kinowej w ubiegłym roku, można poczytać na naszej stronie w artykule: Wzrost frekwencji kinowej w Europie >>

Pliki do pobrania:

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 roku"  [ PDF, ]

Źródło: www.stat.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09 10 11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: