2012-03-02

Wyniki sesji 1/2012 - PO Rozwój Kin

Na oficjalnej stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pojawiły się wyniki sesji 1/2012 w Programie Operacyjnym "Rozwój Kin". Dla 23 kin została przyznana dotacja w Priorytecie I - Modernizacja Kin, a dla 15 w Priorytecie II - Cyfryzacja Kin.

Poniżej informacja ze strony Instytutu:

"Szanowni Państwo,

W sesji 1/2012 złożono 423 wnioski w Programie Operacyjnym "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej" oraz 81 wniosków w Programie Operacyjnym "Rozwój kin". Łączna kwota dofinansowania, o którą ubiegali się wnioskodawcy wynosiła: w ramach PO "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej" - 50,44 mln zł oraz 12,4 mln zł w PO "Rozwój kin". W priorytecie "Cyfryzacja kin" dodatkowo rozpatrzono 15 wniosków złożonych do Instytutu w 2011 roku.

Alokacja Programu Operacyjnego "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej" wynosi w 2012 roku 17 mln zł, a Programu Operacyjnego "Rozwój kin" 11,3 mln zł. Niestety, ze względu na niższe, niż w 2011 roku, środki finansowe pozostające w dyspozycji PISF na programy inne, niż Produkcja Filmowa (łącznie o 19,8 mln zł), byliśmy zmuszeni do redukcji dotacji PISF niemalże o połowę. Z tego względu wiele cennych przedsięwzięć otrzymało odmowę finansowania lub jego zmniejszenie. Z powodu wyczerpania się środków PISF na programy inne, niż Produkcja Filmowa, Promocja polskiego filmu za granicą i Rozwój kin, jesteśmy zmuszeni do zamknięcia naboru wniosków w kolejnych sesjach roku 2012.

Nabór wniosków do Programu Operacyjnego "Rozwój kin" (priorytet Modernizacja kin i Cyfryzacja kin) będzie kontynuowany. Terminy kolejnych sesji to: sesja 2/2012 - od 2 kwietnia do 30 kwietnia, sesja 3/2012 - od 2 lipca do 30 lipca.

Liczba przedsięwzięć z zakresu wydarzeń filmowych i edukacji filmowej rośnie z roku na rok. Rośnie także oczekiwanie ze strony wnioskodawców, że Instytut wesprze je finansowo. Tymczasem wobec zmniejszonych środków o blisko 20 mln zł w porównaniu z 2011 r., nie tylko nie możemy angażować się w nowe przedsięwzięcia, ale musieliśmy dokonać redukcji naszego udziału w projektach, które wspieraliśmy dotychczas. Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia pozwolą Państwu zrozumieć realia decyzji podejmowanych w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej"

Wyniki

Modernizacja kin. Sesja: 1/2012

Cyfryzacja. Sesja: 1/2012

Źródło: www.pisf.pl

Tagi: PISF, dotacje, modernizacja, cyfryzacja,

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2023  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28
partnerzy: