2011-07-18

Wyniki sesji 2/2011 w Programie Operacyjnym "Produkcja filmowa"

"Szanowni Państwo,

w sesji 2/2011 do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej złożono 156 wniosków, z których 29 nie spełniało wymogów formalnych. Komisje eksperckie oceniły 137 projektów wszystkich rodzajów filmowych - fabuły, dokumentu i animacji, jak i różnych etapów produkcji filmu: stypendium scenariuszowego, rozwoju projektu i produkcji fimowej. Z sesji 1/2011 oraz odwołań od poprzednich decyzji dyrektora PISF do sesji 2/2011 trafiły 54 projekty.W sumie o współfinansowanie ubiegało się 191 projektów. Mimo, że jest to liczba mniejsza niż w sesji 1/2011, bardzo ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji Instytutu w sposób drastyczny zmniejszyły liczbę przedsięwzięć filmowych mogących otrzymać wsparcie PISF.

Jak informowałam Państwa w liście poprzedzającym wyniki sesji 1/2011, musimy blokować środki finansowe przyznane w poprzednich sesjach projektom z obowiązującą promesą współfinansowania, księgowaną w wysokości 70% przyznanej kwoty. Kiedy producent przedstawi wiarygodną i kompletną strukturę budżetu filmu, obowiązującą promesę zastępuje umowa na dotację PISF, w ramach której beneficjentowi wypłacane są kolejne raty dotacji. W ciągu ostatnich trzech miesięcy sfinalizowaliśmy podpisanie kilkunastu umów o współfinansowanie m.in. „Blind watching" Andrzeja Jakimowskiego, „Jesteś Bogiem" Leszka Dawida czy „Psiego Pola" Lecha Majewskiego. W konsekwencji środki finansowe na wsparcie projektów w tej sesji zostały bardzo pomniejszone.

Z tego powodu w tej sesji nie byłam w stanie wesprzeć wielu bardzo dobrze ocenionych projektów. Część z nich została przesunięta do kolejnej sesji do wyjaśnienia struktury finansowania. Inne, najwyżej ocenione, trafią w sesji 1/2012 bezpośrednio do II etapu nowego systemu eksperckiego i będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Eksperci w swoich ocenach koncentrują się na walorach artystycznych projektów, jednak równie ważnym aspektem decydującym o przyznaniu dotacji jest wiarygodne finansowanie przedsięwzięcia. Współfinansowanie projektów nie może być oparte wyłącznie na środkach Instytutu, podczas gdy wkłady własne producentów stanowią przede wszystkim wkłady rzeczowe, bartery firm postprodukcyjnych lub wycena pracy twórców potraktowana jako rzeczowy wkład koprodukcyjny. W takim podziale praw nie ma niczego złego, dopóki nie prowadzi to do sztucznego zawyżenia budżetu, po to, aby został spełniony warunek „finansowania z innego źródła". Jeśli w projekcie filmowym nie ma poza PISF innego podmiotu dysponującego wkładem finansowym i zapewniającego bezpieczny tok produkcji, mówienie o „innych źródłach finansowania" wydaje się być przesadą.

PISF chce wspierać najlepsze projekty, jednak ich struktura budżetowa nie może budzić zastrzeżeń ekspertów ekonomicznych Instytutu.

Chciałabym także wyjaśnić decyzję w sprawie kilku projektów, które zasługują na szczególną uwagę. Jak już wielokrotnie wspominałam, reżyser zaangażowany w toczącą się produkcję filmu nie powinien sygnować swoim nazwiskiem kolejnego projektu - starającego się o dotację na produkcję filmową - przed ukończeniem pierwszego filmu lub przedstawieniem Instytutowi jego pierwszej „układki montażowej". Dopiero wówczas producent nowego projektu danego reżysera powinien go składać w sesji.

Z tego też powodu rozpatrywane w tej sesji projekty dwóch reżyserów: Wojciecha Smarzowskiego „Anioł", adaptacji książki Jerzego Pilcha „Pod mocnym Aniołem", i Piotra Dumały „Hipopotamy", pomimo tego, że zostały bardzo wysoko ocenione nie otrzymały dotacji. W poprzedniej sesji Wojciech Smarzowski otrzymał promesę na produkcję filmu „Drogówka", z kolei Piotr Dumała wciąż pracuje nad filmem „Doktor Charakter II".

Chciałabym też zwrócić uwagę na decyzję o dofinansowaniu koprodukcji mniejszościowej „Polski film" czeskiego reżysera Marka Najbrta, którego film „Protektor" został uhonorowany Krakowską Nagrodą Filmową podczas 3. edycji Festiwalu Off Plus Camera. Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał wtedy zwycięzcy dofinansowanie w wysokości 1 000 000 PLN, pod warunkiem, że jego kolejny projekt zostanie zrealizowany w Polsce. To zobowiązanie Instytutu zostało wypełnione podczas tej sesji.

Szanowni Państwo,

w sesji 2/2011, mimo bardzo ograniczonych środków w dyspozycji PISF, zdecydowałam o dofinansowaniu m.in. nowego filmu Macieja Pieprzycy „Chce się żyć", pełnometrażowego debiutu fabularnego twórcy kina niezależnego Bodo Koxa „Dziewczyna w szafie", czy pełnometrażowej produkcji dokumentalnej Marcina Koszałki „40 milionów na plecach". Wierzę głęboko, że zaangażowanie Instytutu przyczyni się do powstania udanych filmów.

Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej"

Więcej informacji dostępnych TUTAJ.

Źródło: www.pisf.pl

Tagi: pisf, sesj 2/2011, produkcja filmowa, dofinansowanie,

Nie masz jeszcze konta?
<<  listopad 2022  >>
 01  02  03  04  05
 06  07  08  09  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29 30
partnerzy: