2014-01-23

Zbliża się 7. edycja Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Od 27 stycznia 2014 roku będzie można zgłaszać kandydatów, którzy w roku 2013 w szczególny sposób wyróżnili się w promocji kina. Nabór potrwa do 3 marca 2014.
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznawane są od 2008 roku za osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

Kategorie do których można zgłaszać kandydatów:

• Kino
• Międzynarodowe wydarzenie filmowe
• Krajowe wydarzenie filmowe
• Promocja za granicą
• Dystrybucja polskiego filmu
• Dystrybucja filmu zagranicznego w Polsce
• Audycja radiowa lub program telewizyjny
• Portal internetowy/blog o tematyce filmowej
• Książka o tematyce filmowej
• Edukacja młodego widza
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• Rekonstrukcja cyfrowa dzieł polskiej kinematografii
• Plakat filmowy
• Program kształcenia profesjonalnego
• Krytyka filmowa za dorobek i wkład recenzenta / filmoznawcy w rozwój współczesnej polskiej kinematografii

Kto może zgłaszać kandydatów:

Kandydatów do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej mogą zgłaszać instytucje filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie www.pisf.pl od 27 stycznia 2014 roku.

Nagrody zostaną wręczone podczas 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni, we wrześniu 2014 roku.

Źródło: www.pisf.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2019  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25 26 27
 28  29  30
partnerzy: