2015-03-24

Zgłoś swojego kandydata!

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatów do 8. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Nagrody przyznawane są w 14 kategoriach:

• Kino
• Krajowe wydarzenie filmowe
• Międzynarodowa promocja polskiego kina
• Dystrybucja polskiego filmu
• Dystrybucja niekomercyjnego filmu zagranicznego w Polsce
• Krytyka filmowa za dorobek i wkład recenzenta/ filmoznawcy w rozwój współczesnej polskiej kinematografii
• Audycja filmowa
• Portal internetowy/blog o tematyce filmowej
• Książka o tematyce filmowej
• Edukacja młodego widza
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• Rekonstrukcja cyfrowa dzieł polskiej kinematografii
• Plakat filmowy
• Program kształcenia profesjonalnego

Regulamin Nagród PISF [pdf] >>
Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: www.wnioski.pisf.pl >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27 28 29
partnerzy: