2014-09-11

Zorganizuj replikę FF Pięć Smaków.

W tym roku organizatorzy Festiwalu Pięć Smaków w ramach projektu Pięć Smaków Migruje zachęcają kina studyjne do organizowania lokalnych replik wydarzenia.

Jak piszą organizatorzy głównej edycji „kluczem do sukcesu wydarzenia jest uzupełnienie programu o oryginalny kontekst lokalny oraz akcje towarzyszące promujące wiedzę o Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w formie pokazu slajdów, spotkań z podróżnikami lub przedstawicielami lokalnych społeczności azjatyckich, warsztatów, happeningów itp. Wydarzenie powinno skłaniać do integracji różnych kulturowo, a żyjących obok siebie społeczności oraz poszerzania horyzontów; by angażowało lokalną publiczność i miało oryginalny charakter”.

Kina organizujące repliki festiwalu muszą dysponować własnym budżetem, aczkolwiek część kosztów pokryje FF Pięć Smaków. Organizatorzy głównej edycji oferują również swoją pomoc w pozyskaniu dofinansowań z innych źródeł jak SKSiL oraz samorządowy program „małe granty”.

Kinom, w których odbędzie się replika, organizatorzy oferują:

• udział w promocji wydarzenia, w tym umieszczenie informacji o dacie i miejscu repliki na ogólnopolskich materiałach promocyjnych festiwalu,
• co najmniej częściowe opłacenie licencje na filmy z programu 8. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków,
• zsynchronizowane listy dialogowe do filmów w języku polskim,
• współpracę w ubieganiu się o dotacje, np. z SKSiL (wnioski można znaleźć na stronie www.kinastudyjne.pl) lub z lokalnych programów "małe granty".

Zgłoszenia na zorganizowanie FF Pięć Smaków Migruje przyjmowane będą do 20 września br.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.piecsmakow.pl >>

8. edycja Festiwalu Filmowego Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w kinach Muranów, Luna oraz MSN między 12 a 20 listopada br.
Replika FF Pięć Smaków odbędzie się we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu między 21 a 27 listopada br.

Źródło: www.piecsmakow.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2020  >>
 01  02  03  04  05  06  07
 08  09  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29 30 31
partnerzy: