Polityka prywatności

Polityka prywatności
Ustawa z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wymaga udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na naszym portalu, dlatego prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia.

Rejestracja na portalu nowoczesnekino.pl oraz zamieszczanie swoich danych w bazie portalu nowoczesnekino.pl, którego właścicielem jest firma P.H.P. MARENGO s.c., , traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez nasza firmę.

Dane Państwa są chronione zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883

Firma P.H.P. MARENGO s.c. dołożyła wszelkich starań aby do Państwa danych nie miały dostępu osoby trzecie.
Udostępnione przez Państwa dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przez Państwa przekazane, a więc:

• w celu prezentacji Państwa instytucji w naszej bazie wraz z danymi przekazanymi podczas rejestracji
• w celu przesyłania listów mailingowych oraz listów informacyjnych zwanych newsletterami, o tematyce ściśle powiązanej z tematyką portalu nowoczesnekino.pl
• w celu umożliwienia dotarcia do Państwa przez potencjalnie zainteresowane firmy
• w celu prezentacji informacji marketingowych

Dodatkowo posiadają Państwo prawo wglądu w swoje dane jak również mogą je Państwo edytować. Udostępnione zostały także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, zadania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że kierownictwo portalu ma prawo usunąć Państwa dane osobowe w rozumieniu Ustawy bez Państwa zgody.

Właściciele portalu oświadczają, że w żaden sposób nie sprawdzają wieku osób korzystających ze stron portalu i uprzejmie informują, że nie świadczą żadnych usług osobom niepełnoletnim.

Wszystkie materiały publikowane na stronach portalu nowoczesnekino.pl objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby - w tym użytkowników serwisu. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

Polityka prywatności stron zewnętrznych do których odnośniki znajdują się na portalu nowoczesnekino.pl nie są regulowane przez politykę prywatności oraz regulamin tegoż portalu. Właściciele portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych stron traktują dane osób korzystających z tych stron.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, nie odwiedzaj portalu, nie prenumeruj newsletterów oraz nie korzystaj z danych zamieszczonych na portalu.

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2018  >>
 01  02  03  04  05  06  07
 08  09  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26 27 28
 29  30
partnerzy: