Regulamin portalu

Wstęp

Poniższy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i określa zasady oraz zakres funkcjonowania portalu branżowego Nowoczesnekino.pl znajdującego się pod adresem www.nowoczesnekino.pl, a także prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Właścicielem Portalu jest P.H.P. MARENGO s.c., z siedzibą w Krakowie, ul. Wieniawskiego 39.

§1. Użyte w regulaminie określenia

1. Portal – przez portal rozumie się w niniejszym regulaminie portal branży kiniarskiej www.nowoczesnekino.pl
2. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Portalu, przez co zaakceptowała niniejszy regulamin, a co za tym idzie otrzymała dostęp do usług i funkcjonalności Portalu.
3. Administrator – osoba będąca członkiem ekipy prowadzącej Portal
4. Forum – miejsce w którym umożliwia się Użytkownikom prowadzenie dyskusji na tematy określone kategoriami forum oraz ściśle związanymi z tematyką Portalu
5. Login – niepowtarzalna nazwa Użytkowinka w Portalu, wybierana podczas procesu rejestracji.

§2. Zasady korzystania z Portalu

Przed rozpoczęciem korzystania ze Portalu, należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu ze wszystkimi tego konsekwencjami.

1. Każda z osób korzystających z Portalu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa.
2. Prawo do udzielania się na stronach Portalu oraz Forum mają zarejestrowani Użytkownicy
3. Zabrania się na stronach Portalu oraz na Forum zamieszczać materiałów:

-pornograficznych
-chronionych prawami autorskimi
-propagujących treści totalitarne
-propagujących przemoc oraz narkotyki
-obrażających symbole religijne albo państwowe
-naruszające godność osób trzecich
-plików zainfekowanych wirusami, a także odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez polskie prawo
-prowadzenie agitacji religijnej lub politycznej jest zabronione

4. W przypadku nie przestrzegania prawa, właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta osoby naruszającej prawo. Jeżeli po udzieleniu ostrzeżenia osoba naruszająca prawo nie usunie wyżej wymienionych materiałów konto zostanie usunięte, a sprawa zostanie przekazana odpowiednim organom.
5. Wykorzystywanie stron Portalu oraz Forum, poza wyznaczonymi strefami B2B do własnej działalności komercyjnej bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabronione. Informacje i ogłoszenia zamieszczone w strefie B2B nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego i Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść oraz prawdziwość.
6. Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego konta poprzez podanie Loginu oraz hasła wybranego podczas rejestracji konta. Dla celów bezpieczeństwa Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim swoich danych identyfikacyjnych (Login oraz hasło).
7. Każdy użytkownik ma prawo do wypisania się z serwisu w dowolnym momencie poprzez skasowanie konta lub przekazując swoją prośbę na adres e-mail, fax lub telefonicznie.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, które są połączone z serwisem za pomocą odnośników (linków)
9. Zabronione są wszelkie działania na szkodę Portalu oraz szkodę innych Użytkowników, a także wszelkie działania utrudniające bądź zakłócające prace Portalu.

§ 3. Prawa właścicieli Strony

1. Osoba korzystająca z Portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez właścicieli Portalu danych umieszczonych na stronie do celów statystycznych i informacyjnych.
2. Właściciele Portalu zastrzegają sobie prawo, do wysyłania osobom korzystającym z Portalu informacji o charakterze komercyjnym i promocyjnym.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

-krótkich przerw technicznych w dostępie Portalu bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienie
-czasowego wyłączenia dostępności do Portalu, wynikającego z dokonywanych zmian lub konserwacji;
-zmieniania, skracania materiałów tekstowych bądź usunięcia materiałów zabronionych przez Regulamin, przepisy obowiązującego prawa, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego;

4. Właściciele Portalu mają prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika nie przestrzegającego Regulaminu. Konto Użytkownika usuwane jest bez możliwości przywrócenia. W przypadku założenie nowego konta wymaga się wcześniejszej zgody Administratora.

§ 4. Zmiany w Regulaminie

1. Właściciele Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Właściciele Portalu będą dokładać wszelkich starań, aby osoby korzystające z Portalu zostały poinformowane o takich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Osoba korzystająca z Portalu po zmianie Regulaminu w pełni akceptuje jego nowe postanowienia.

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2023  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08 09 10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: